Home

Masterprogram ekonomistyrning

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning. Masterprogrammet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt men också ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram

Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och finansieringsaktiviteter Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Arkiv- och informationsvetenskap (ARKI) Mittuniversitete

Hem Ekonomi Generell Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning. Stockholms universitet. Ekonomi. Sammanfattning. Utbildningstyp Universitet / Högskola. Studietakt Heltid. Studielängd 2 år. Pris 180 000 kr. CSN Ja. Läs mer och ansök Kort om utbildningen

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning

 1. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning; Om; Förkunskaper; Examen & Intyg; Stockholms universitet; Hitta till utbildare
 2. Behörighet: För att söka Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning behöver du följande behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp företagsekonomi och 15 hp statistik.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6
 3. Masterprogram i redovisning och finansiering, 120 hp. Alla typer av organisation förväntas använda sina finansiella resurser effektivt. Detta masterprogram ger fördjupade kunskaper inom redovisning, revision, värdering och investeringar. Fördjupning sker inom ett av följande tre ämnen: • Redovisning • Ekonomistyrning • Finansierin
 4. Civilingenjörsutbildningen i Industriell ekonomi är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg. De tre första åren läser alla studenter ett och samma kandidatprogram för att sedan under de två sista åren välja ett masterprogram. När du är färdig med dina fem år blir du civilingenjör
 5. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholms universitet The masters programme in Accounting and Management Control is provided by Stockholm Business School, Stockholm University
 6. Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala universite

 1. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning 120 hp. Programmet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt och ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning. Läs mer om masterprogram i redovisning och ekonomistyrning
 2. Masterprogram i nationalekonomi 120 hp. Masterprogram i pedagogik 120 hp. Masterprogram i psykologi, med inriktning mot personal, arbete och organisation (PAO) 120 hp. Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning 120 hp. Masterprogram i socialantropologi 120 hp. Masterprogram i sociologi 120 hp. Masterprogram i sociologisk samhällsanalys 120 h
 3. Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke-finansiella måttkalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys. Vikt läggs även vid att skapa insikt i hur ekonomistyrning hanterar olika beslutssituationer och ekonomistyrningens roll i olika typer av verksamheter
 4. Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning Uppsala Universitet Alla typer av organisationer förväntas hantera sina resurser på ett effektivt sätt
 5. I kursen studeras central teoretisk och praktisk utveckling inom området ekonomistyrning. Kursen behandlar särskilt utformning och användning av, samt olika roller för, (S2REF) Masterprogram i redovisning och finansiell styrning, 120 högskolepoäng / Master of Science in Accounting and Financial Management, 120 credit

Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Student Magister- och masterprogram Programstruktur Redovisning och finansierin Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning. 120 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockhol Masterprogrammet i redovisning och ekonomistyrning ges av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet som en sammanhållen utbildning med ett brett ämnesmässigt anslag och med tyngdpunkt inom huvudområdet redovisning. Undervisningsspråk i de kurser som ingår i utbildningen är engelska Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 681 Vi erbjuder ett magisterprogram (60 hp) för vilka första årets kurser är samma som i detta masterprogram. Vi erbjuder också ett masterprogram med inriktning mot hälsoekonomi (120 hp). Mer om Magisterprogram i Folkhälsovetenska

Under utbildningen läser du bland annat om verksamhetsutveckling, ekonomistyrning, marknadsföring, business intelligence, affärsmodeller, När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp. Arbetsliv Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Masterprogram i samhällsplanering Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekisk På det tvååriga Masterprogrammet i energismart innovation i byggd miljö får du ökad förståelse för förnybar energi i den byggda miljön, och du får arbeta praktiskt med att tillämpa lösningar på en av vår tids stora utmaningar, nämligen hur vi bygger ett urbant samhälle där energianvändning och energitill­försel är långsiktigt hållbar

Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning

Masterprogram i Ekonomistyrning på deltid. favorite favorite_outline. Logga in. Registrera dig. My Account. Magisterexamen PhD Law Kandidatexamen MBA Healthcare Courses. Masterprogram i Ekonomistyrning på distans. favorite favorite_outline. Logga in. Registrera dig. My Account. Magisterexamen PhD Law Kandidatexamen MBA Healthcare Courses. Om du väljer att utbilda dig till ekonom kommer det finnas många olika branscher och arbetsuppgifterna att välja mellan, beroende på vilken inriktning du väljer Du kan också söka till masterprogram i produktutveckling, konstruktion, maskinteknik, Introduktion till produktframtagning 9 hp Industriell ekonomistyrning 6 hp Envariabelanalys 9 hp Linjär algebra 6 hp Konstruktionsmaterial 7,5 hp Industriell design 1 3 hp Flervariabelanalys 7,5 hp Mekanik 1 6 hp Konstruktion 6 hp.

Affärsredovisning 7,5 hp Entrepreneurship 7,5 hp Ekonomistyrning 7,5 hp Microeconomic Principles and Mathematics for Economics 7,5 hp Organizing and Leading in a Sustainable World 7,5 hp Macroeconomic Principles 7,5 hp Marketing Management* 7,5 hp Development Economics** 7,5 hp International Macroeconomics and Finance 7,5 h Dataekonomutbildningen förenar företagsekonomi och IT vilket gör att vi kan erbjuda dig dubbel kompetens. Som dataekonom kan du arbeta på olika befattningar i organisationer och företag, där det krävs hög kompetens inom både ekonomi och IT Masterprogram på distans Masterprogram på distans inom syn-och ögonvård lnu . Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats Vill du jobba med marknadsföring behöver du ha koll på både klassisk marknadsföring och nyare trender på internationella så väl som lokala marknader. Med en utbildning i internationell marknadsföring är du redo att fatta beslut om företagets försäljning, inköp, eller marknadskommunikation

Karriär. Efter examen kan du arbeta både nationellt och internationellt inom ett brett område. På dagens arbetsmarknad finns det efterfrågan på ekonomer som kan samverka med andra företag och arbeta för slutkunden utifrån ett oproblemlösande och affärsmässigt arbetssätt Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Master's Programme in Operations Management and Control 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: SVUST och praktiker i operations management och ekonomistyrning och därmed förstå dess betydelse för den strategiska utvecklingen av privata,. Externredovisning är lagstadgad och ger information om resultat och finansiell ställning, samt samhällsansvar och hållbarhet till externa intressenter. Regelverket är både nationellt och internationellt då många organisationers verksamhet sker både inom och utanför landets gränser. Internredovisningen används för internt beslutsfattande och styrning mot uppsatta mål det vill.

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning SU-32252 Masterprogram i samhällsplanering SU-56050 Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling SU-37491 SU-38233 SU-38232 Masterprogram i sociologisk samhällsanalys SU-20497 Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekisk EASTA Masterprogram: Statistics, och ekonomistyrning Master of Science in Business and Economics (60 credits) Business administration with specialization in Accounting and Management Control Examen Huvudområde Degree Major Filosofie Magisterexamen Företagsekonomi me Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, 120 hp företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management, redovisning), hälsopedagogik eller annat relevant samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapligt ämnesområde Det finns två magisterprogram och sex masterprogram och ett stort antal fristående kurser inklusive distanskurser. Andra forskningsområden är till exempel marknadsföring, bolagsstyrning, ekonomistyrning, logistik, turism samt organisation och ledarskap Programmet varvar ekonomi, teknik och kultur- och designhistoria med studier i färg och form. Programmet passar dig som är intresserad av kombinationen ekonomi, teknik och design, och vill ha breda arbetsmöjligheter efter examen inom designområdet. Du utvecklar förmågan att kombinera kreativitet med affärsmässigt tänkande

Det kan vara affärsutveckling, ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiell ekonomi, internationell ekonomi, offentlig ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, hållbar utveckling, ledarskap Magister och/eller masterprogram finns på de flesta lärosäten. Läs mer om utbildningarna på respektive universitets eller högskolas hemsida och på. Behörighet: För att söka Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi behöver du följande behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng inklusive minst 60 högskolepoäng inom folkhälsovetenskap, hälso- och sjukvård, nationalekonomi, företagsekonomi (ekonomistyrning, entreprenörskap, finansiering, management. Masterprogram Startsida. Företagsekonomiska institutionens hemsida. Nolltolerans gällande fusk. IT-tjänster, support och driftinfo. strategi, redovisning, ekonomistyrning, finansiering och entreprenörskap. Kurser. Kurser för: VT 2021 Det finns inga kurser som går den valda terminen. NYHETER. Institutionens webb och kalendarium Kontakta skolor direkt bästa Masterprogram i företagsadministration i Studier i ekonomi nätbaserade i Asien 202

Masterprogram i redovisning och finansiering

Masterprogram - Uppsalaekonomern

 1. 2021-04-07 Forskning. Kan man fejka risk management? Och när kan riskstyrning göra skillnad - på strategisk nivå? Detta är frågor som tas upp i en nyligen släppt bok - Empowered Enterprise Risk Management..
 2. Ett nytt Masterprogram i redovisning och finansiering startar vid Uppsala universitet. Hösten 2017 börjar första årskullen studenter vid det nya programme
 3. Masterprogram Fristående kurser Forskarutbildning Studieinformation Undermeny för Studieinformation. Blanketter Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i ekonomistyrning, finansiell analys och ekonomisk rapportering med relevans för strategisk kommunikation

Kurser och masterprogram KT

Masterprogram i industriell ledning och innovation 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Valfria ekonomikurser: till exempel fördjupningar i företagsekonomi, ekonomistyrning, entreprenörskap, organisationsbeteende, internationellt företagande, industriell marknadsföring,. Utbildningen omfattar kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar på politik, demokrati och förvaltning; förvaltningsekonomi - inklusive ekonomistyrning och kalkylering; organisation, management och samhälle samt rättsliga perspektiv på offentlig förvaltning Masterprogram Fristående kurser Undermeny för Fristående kurser. Grundkurs i Vårterminen startar med samhällsekonomi och sedan följer en kurs i redovisning och ekonomistyrning. Det första året avslutas med en introduktionskurs i organisation och organisering av tjänsteverksamheter Företagsekonomi är i sin kärna ett brett samhällsvetenskapligt ämne. Det berör hur företag och organisationer fungerar, skapar förutsättningar och påverkar samhället. I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner På Masterprogram i geovetenskap startar den nya inriktningen Hållbar hantering av naturresurser (SINReM). Just denna inriktning söks via Gent universitetet. Totalt ger Uppsala universitet 69 program på avancerad nivå som startar under läsåret 2017/2018

Ekonomiutbildning i Stockholm - Avancerad nivå (Magister

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för dokto Kursen kan ingå i följande program: 1) Digitalt ledarskap masterprogram (N2DIG), 2) Software Engineering and Management masterprogram (N2SOF), 3) Applied Data ekonomistyrning och lyfter frågor kopplade till hur styrning designas och konfigureras för att stärka digitala förmågor -Acta Wexionensia; Arbetsrapporter inom Gavra-projektet; Dissertation series: University of Kalmar, Faculty of Natural Science (Upphörd 2010-01-01) Forskningsrapporter i social strategisk ekonomistyrning, planering och analys och strategisk kostnadsstyrning. Den Studenter som är antagna till ett magister- eller masterprogram där denna kurs är obligatorisk eller valbar är kvalificerade för kursen. För andra studenter krävs 90 HP

Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrnin

 1. Här kan du se alla inplanerade omprov och uppsamlingsprov för den närmaste tiden. Schemat uppdateras löpande och ändringar kan förekomma. Om inget annat anges skrivs salsprov i första hand med det digitala verktyget Inspera (ifall problem skulle uppstå finns alltid papperskopior att tillgå). Anmälan sker via LADOK på Studentportalen (student.lu.se) senast 1 vecka innan provet
 2. Grundkurs i Företagsekonomi, 1-30 hp allt du behöver veta om grundkursen i företagsekonomi, 1-30 hp. Är du nyfiken på företagsekonomi? Vill du lära dig mer om hur ett företag utvecklas, drivs och styrs och vilken roll företag har i samhället
 3. en på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet. Erbjuds även som fristående kurs och utgör då 31-60 hp inom huvudområdet informatik.. Kursbeskrivning. Som fortsättning på dina tidigare kurser kommer du denna ter

Våra utbildningar - Företagsekonomiska institutione

Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Masterprogram i redovisning och finansiering - Ekonomistyrning lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största marknadsplatsen för begagnad kurslitteratur i Sverige BUSO62, Företagsekonomi: Innovation och ekonomistyrning, 5 högskolepoäng Business Administration: Innovation and Management Control, 5 credits Studenter som är antagna till ett magister- eller masterprogram där denna kurs är obligatorisk eller valbar är kvalificerade för kursen. För andra studenter krävs 90 HP Konstnärligt masterprogram i kyrkomusik, Vokalmusik och kör 120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen Konstnärligt masterprogram i musik, Ekonomistyrning 5 högskolepoäng International Business: Business Ethics and Sustainability 5 högskolepoäng.

Utbildning på avancerad nivå - Samhällsvetenskapliga

Bli medlem Ta din studietid till en högre nivå och gå med i Uppsalaekonomerna. Det är gratis! Läs mer; Borgen stängd tills vidar PROGRAM: Utbildningar inom lärande/pedagogik: Omfattning: Studiefart: Anordnare: Folkhögskollärare: 60 hp: 50%: LIU: Förskollärare: 210 hp: 100%: MIUN.

Programstruktur för Ekonomie kandidatprogrammet

Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil. Här kan du bland annat utbilda dig till lärare, sjuksköterska, socionom, ekonom, ingenjör, fastighetsmäklare, lantmätare och personalvetare En distansutbildning inom ledarskap och organisation ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom ledarskap och organisation - allt för att göra ditt val lite enklare Kompetensutveckling. Högskolan Väst erbjuder flera alternativ för det livslånga lärandet

Redovisning - Masterprogram i redovisning och finansiering

Gamla tentor. Studenter: Om du bara vill kolla runt bland de gamla tentorna klickar du på länken nedan Namnkonvention: 20110819.pdf (Tenta på svenska med datum 20110819) 20110819s.pdf (Lösningar till tenta på svenska med datum 20110819 Översikt Bakgrund. FEI i samarbete med Solent University, ett brittiskt universitet beläget i Southampton på den engelska sydkusten, erbjuder en unik utbildning för dig som har en YH-examen omfattande minst två års studier eller motsvarande.Utbildningen ger således en 'top-up'-examen för den som redan har relevanta eftergymnasiala studier som grund I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Linnéuniversitetet år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna Det finns 17 magister- och masterprogram med logistikinriktning, som ges på högskolan i Jönköping, Mälardalens högskola, universiteten i Linköping, Lund och Stockholm samt Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan

En stor del av en arbetsterapeut vardag innebär att inspirera och engagera andra personer. Det kan därför vara en bra idé att läsa en kurs inom coachning eller ledarskap.Du kan välja att antingen läsa en längre och mer omfattade ledarskapsutbildning eller en kortare ledarskaurs där du får möjlighet att fokusera på exempelvis coachande ledarskap Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet

 • Blocket Bostad Avesta.
 • Regelverk Bank.
 • Bartercard Auckland.
 • Suntech mono 520.
 • FCA business interruption test case judgement.
 • Leverage trading uitleg.
 • Stellar kurs.
 • Stratosphere Las Vegas rides prices.
 • BTC to DOGE exchange Reddit.
 • Investeraren prisjakt.
 • Aktieinvest inloggning.
 • Gå i pension vid 55.
 • The thirteenth labour perplex city.
 • BitBay news.
 • Vattenpris Enköping.
 • EBay gift card customer service.
 • ISK skatt 2021.
 • Horeca meervoud.
 • Modernistisk konst konstnärer.
 • Symbol betydelse.
 • Flyg Kristianstad Arlanda.
 • EToro notifications.
 • Биткоин.
 • Dom Pérignon Vintage 2006.
 • Indragna stödrätter.
 • Twitch subs money.
 • CNN election.
 • P&I OCIO rankings 2020.
 • Silverpris i realtid invest.
 • TradingView API integration.
 • Vandringsleder Sälen.
 • Forex factory sessions.
 • Property for sale in La Rosaleda, Torrevieja.
 • Kryptowährung kaufen PayPal.
 • S&P Sector charts.
 • SCA Norrland.
 • Ethos coin.
 • Överklaga bygglov kostnad.
 • Skoterförbud Funäsdalen.
 • Naturvårdsverket avfallsrapportering.
 • Emerging markets value stocks.