Home

Ekonomi inriktningar

Ekonomi - Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

 1. s områden som finansiering, internationell handel och organisation
 2. Inriktningar Ekonomi Du lär dig att driva företag teoretiskt och praktiskt genom att bland annat läsa redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation
 3. Ekonomiprogrammet söker dig som är kreativ, målinriktad och ansvarstagande. Våra inriktningar, ekonomi och juridik, förbereder dig för att bli en..
 4. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Två olika inriktningar. Ekonomi. Du lär dig om företagsekonomiska områden som marknadsföring, redovisning, kalkylering, ledarskap och organisation. Du lär dig att starta och driva ett företag. Juridi
 5. Utbildningar med ekonomi-inriktningar finns inom olika skolformer, t ex högskola/universitet, yrkeshögskola, privata utbildningar, folkhögskola och komvux. Olika utbildningar kan krävas för olika ekonomiyrken
 6. I Ekonomi utbildningen (Bachelor of Business) kan du välja de flesta inriktningarna inom ekonomi, marketing, management, property, economics, finans och... Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen

Ekonomiska inriktningar som merkantilism & fysiokrati - Ekonomisk Historia Ekonomiska inriktningar som merkantilism & fysiokrati 1) Redogör kort för de viktigaste ekonomiska inriktningarna före klassikernas genombrott. Vilken inverkan hade antikens ekonomi och arabiskt tänkande på senare västerländskt tänkande Inriktningar: Ekonomi och Juridik. Ekonomi: När du går på Ekonomiinriktningen får du kunskaper som du behöver för att i framtiden kunna starta eget. Du lär dig om företagsekonomi, redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Här hittar du utbildningar inom inriktningen Ekonomi Ekonomiprogrammet på TG är ett flaggskepp på vägen mot högskolan. Välj den av våra tre inriktningar som intresserar dig mest: Ek-företagande, EK- juridik eller EK-spets i finansekonomi (FINEK). Alla elever läser samma ekonomiska basår och i årskurs två och tre fördjupar du dig inom vald inriktning

Ekonomiprogrammet - GymnasieGuide

 1. Minst 90 högskolepoäng ska vara i ett ekonomiskt ämne och du ska ha skrivit en kandidatuppsats i ditt huvudämne. Exempel på ekonomiska ämnen är: Företagsekonomi; Nationalekonomi; Industriell ekonomi; Ekonomisk historia; Ekonomisk geografi; Handelsrätt; Logistik; Service management; Turismvetenskap; Utöver de här exemplen finns flera andra ämnen
 2. Det finns två inriktningar på ekonomiprogrammet. Ekonomi och Juridik. Ekonomi EKEKO. På inriktningen Ekonomi fördjupar du dig i företagsekonomi. Du lär dig också att driva ett eget företag. Juridik EKJUR. Inriktningen Juridik handlar om juridik och vilken plats rättsordningen har i ett demokratiskt samhälle
 3. Ekonomiprogrammet har inriktningar inom ekonomi och juridik. Naturvetenskap Naturvetenskapsprogrammet handlar om vetenskap, biologi, kemi, fysik och matematik bland annat. Samhällsvetenskap På samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig om samhället, om människor och om grupper. Teknikprogrammet På.
 4. På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring. Så här söker du till denna inriktning Du söker på samma sätt som till andra skolor. Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som handhar intagningen
 5. Ekonomiprogrammet har en lång tradition vid Lundellska skolan. Enligt Kommerskollegium har skolan genom åren haft flest ekonomiska ämnen/kurser i hela Sverige. Vår utbildning i ekonomi ger en god grund för fortsatta högskolestudier, verksamhet i näringsliv eller i offentlig förvaltning. Utbildningen är verklighetsanknuten då våra elever genomför.

Ekonomiutbildningar. Ekonomi är ett mycket brett område som spänner över en mängd olika ämnen och möjliga inriktningar. En ekonomiutbildning är bred och har ofta en flexibel kursplan som tillåter tillvalsämnen och möjligheter till fördjupningar och specialiseringar Inriktningen Ekonomi ger dig kunskaper inom det företagsekonomiska området, där t ex redovisning, kalkylering, ledarskap och organisationsfrågor ingår. Du ges också möjlighet att driva ett eget företag. Inom inriktningen finns en certifierad profil som heter Diplomerad gymnasieekonom, med speciella krav i samarbete med branschen Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. På Anna Whitlocks gymnasium erbjuder vi två inriktningar: ekonomi och juridik. Välj mellan två inriktningar Då är inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. En annan viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden

Inriktning Nationella inriktningar på Ekonomiprogramme

 1. Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Nationalekonomi handlar om att förstå hur ekonomiska händelser i vår omvärld och hur händelser inom vårt land påverkar vår ekonomi
 2. Den här inriktningen ger dig kunskaper inom företags- ekonomiska områden. Hos oss läser du båda kurserna Redovisning 2 och Marknadsföring. Du läser också Matematik 3, vilket är en behörighetsgivande kurs inför ekonomiska utbildningar på högskola och universitet
 3. Ekonomer behövs överallt i samhället. Med inriktningen redovisning och ekonomistyrning får du förståelse för redovisning och ekonomiska rapporter samt hur man leder verksamheter mot ekonomiska mål. Som ekonom har du karriärmöjligheter i många delar i samhället. Du kan arbeta i statliga organisationer, såväl som i företag

Ekonomiprogrammet - Utbildningsguide

 1. Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att räkna rätt utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen
 2. Under det första året läser du bland annat grundläggande kurser i företagsekonomi och nationalekonomi. Efter detta årets slut väljer du efter eget intresse vilken inriktning inom Högskolan Kristianstads ekonomprogram du vill fortsätta att studera. Välj mellan tre inriktningar: Bank och finans. Internationellt företagande och marknadsförin
 3. Varje inriktning består av fyra kurser à 7,5 högskolepoäng som läses under årskurs 2 och 3. Redan under grundstudierna får I-teknologen alltså forma den profil hon/han kommer ha som färdig civilingenjör. Information om vilka inriktningar som är aktuella för nuvarande läsår finns under bilagor på denna sida

Tekniska inriktningar på I och Ii. Inom utbildningsprogrammen I och Ii finns följande tekniska inriktningar: Datateknik. Maskinteknik. Systemteknik. Bioteknik. Energiteknik. Länkarna till de tekniska inriktningarna ovan går till institutionsspecifik information. För mest aktuell information kontrollera vad som anges i beslutade planer i. Ekonomi - kandidatexamen Queensland University of Technology I Ekonomi utbildningen (Bachelor of Business) kan du välja de flesta inriktningarna inom ekonomi, marketing, management, property, economics, finans och.. Ekonomi Inriktningen passar dig som vill fördjupa dig i ämnen som företagsekonomi, entreprenörskap och företagande. Här får du titta närmare på företagens roll i en mer hållbar samhällsutveckling Programmet har två inriktningar och flera fördjupningar. När du ansöker till Ekonomiprogrammet ska du önska den inriktning du helst vill gå; Ekonomi eller Juridik. Programmet går att läsa som idrottsutbildning NIU eller LIU

Ekonomiyrken » Yrken » Framtid

En mikroekonomisk inriktning ger såväl kunskap om ekonomins mest grundläggande problem som redskap för tillämpat arbete. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Genom sin generella kompetens kan en nationalekonom med inriktning mot mikroekonomi arbeta inom privata företag, inom bank- och försäkringsväsendet och inom stat och kommun Internationell ekonomi. Att koppla studierna till världen utanför skolan är viktigt för oss och det gör vi på flera sätt. Bland annat kopplas studierna i internationell ekonomi och internationella relationer till en utlandsresa

Ekonomiutbildning - hitta utbildningar inom ekonom

 1. och den vanligaste inriktningen är redovisning. Inriktningen inom företagsekonomi spelar också
 2. Det finns en rad olika inriktningar avseende finans och ekonomi. För gemene man är kommersiell och privat ekonomi en vattendelare. I realiteten är det svårt att göra en distinktion mellan de båda riktningarna. Hur storfinanserna agerar har en direkt verkan på vad som ,något slarvigt, kallas privatekonomi
 3. Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering
 4. Med Ekonomisk tillväxt menar man i regel en ökning av värdet på ett lands produktion av varor och tjänster. Man mäter den ekonomiska tillväxten genom bruttonationalprodukten eller BNP. Landets samlade, totala ekonomiska aktivitet utgör landets BNP. Hur mäter man ekonomisk tillväxt? Ekonomisk tillväxt mäts oftast som Bruttonationalprodukt (BNP), vilket motsvarar värdet på alla.
 5. På VRG finns 4 olika gymnasieprogram; Ekonomi, Estet, Natur och Samhälle med totalt 15 olika inriktningar. Alla gymnasieprogram på VRG är högskoleförberedande. Undersök vilket program som intresserar dig och ta därefter reda på vilken eller vilka skolor som erbjuder programmet
 6. Är du intresserad av finansiella marknader och hur dessa fungerar så kan en inriktning inom finansiell ekonomi vara något för dig. Finansiella ekonomer arbetar exempelvis i nationella eller internationella investmentbanker, fondkommissionärer, banker, konsultföretag, finansiella avdelningar på stora företag, försäkringsbolag, eller inom offentliga myndigheter som Finansdepartementet.
 7. Kor förklarar: Politiska/ekonomiska inriktningar. 19 januari, 2018 19 januari, 2018 / Peter. Socialism Du har två kor, och ger den ena till din granne. Staten tar den mjölk du får över och distribuerar mjölken över hela landet så att ingen skall stå utan mjölk..

Ekonomiprogrammet är för dig som är nyfiken på företagande, entreprenörskap och samhälle. Utbildningen ger dig en inblick i hur lagar och regler påverkar både företag och dig som privatperson. På ekonomiprogrammet kan du också prova på företagande genom UF - Ung Företagsamhet Inriktningar. På Sundsgymnasiet finns två inriktningar på Ekonomiprogrammet - Ekonomi och Juridik. De elever som går inriktning ekonomi väljer inför årskurs tre specialinriktning marketing eller controller. Inriktning juridik går inte att välja för elever som går idrottsprofilen eller NIU utbildning Ekonomi­programmet. På Sjödalsgymnasiet har vi följande två inriktningar på Ekonomiprogrammet: Ekonomi och entreprenörskap (EKEKO) Juridik (EKJUR) Uppdaterad 26 november 2020. Ja Nej. Var informationen till din hjälp? Tack för att du återkopplar till oss inriktningar och ekonomi 2019 samt investeringsplan 2020-2025 för Helsingborgs stad . 2 Inledning Helsingborg är en fantastisk stad där mycket utvecklas positivt, men det finns också samhällsproblem och utmaningar som behöver mötas med verkningsfulla åtgärder

Ekonomiska inriktningar som merkantilism & fysiokrati

Inriktningar på ekonomiprogrammet. Ekonomi På denna inriktning fördjupar du dig i ekonomi, matematik och entreprenörskap. Här får du fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation Ekonomi Fördjupning i företagsekonomins olika områden ger dig kunskaper om entreprenörskap, företagsekonomi, marknadsföring samt organisation och ledarskap. Kunskaper du har nytta av för att driva och utveckla företag. I utbildningen ingår även en praktikperiod där du får pröva dina kunskaper i verkligheten på ett företag Inriktningar. Ekonomi Ekonomi. Du som väljer inriktning Ekonomi är intresserad av hur samhället styrs och fungerar, samt vilken roll företagen har i samhällsutvecklingen. Vi motiverar dig att hitta dina drivkrafter, och ger dig träning i att jobba i team och som självständig problemlösare Vilka inriktningar finns det på ekonomiprogrammet? EK-inriktning med fokus på fördjupningskurser inom ekonomi och företagande. JUR-inriktning med fokus på kurser inom affärsjuridik och privatjuridik

Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda och hög effektivitet. Förvaltningens underlag innehåller bilagan Riktlinjer om God Ekonomisk Hushållning, ett antal långsiktiga inriktningar för kommunens ekonomiska utveckling i syfte att säkerställa god ekonomisk hushållning Ekonomiprogrammet på Katedralskolan passar dig som vill läsa ett högskoleförberedande program riktat mot högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen

Ekonomiprogrammet - Gymnasiu

Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet Som civilekonom arbetar du med att lösa komplexa ekonomiska uppgifter och fatta viktiga ekonomiska beslut både i näringslivet och inom offentlig sektor. Civilekonom­programmet leder fram till en bred yrkesexamen som ger dig en bra start på yrkeslivet. Du väljer inom vilket av tre områden som du vill fördjupa dig: revisor och bank, internationell marknadsföring eller strategisk ledning Välj mellan två olika inriktningar, Ekonomi och Juridik. På Haganässkolan finns det två olika inriktningar på Ekonomiprogrammet, Ekonomi och Juridik. Inriktning Ekonomi. Här får du grunderna i företagsekonomi: marknadsföring, redovisning, kalkylering samt ledarskap och organisation

I nationalekonomi fördjupar du dig i finansiell ekonomi eller ekonomisk analys. Alla inriktningar är nära knutna till universitetets forskningsmiljöer. Integration och praktik. Vi har en väl genomtänkt programidé med kurser som är unika för programmet och som på ett pedagogiskt sätt integrerar och varvar de olika ämnena Utöver kunskaper inom ekonomi, redovisning och information får du även utbildning i aktuella versioner av några av de datorprogram en ekonomi- och löneadministratör använder sig av. Heltidsutbildning på två terminer, totalt 800 poäng Lagmansgymnasiet erbjuder två inriktningar: ekonomi och juridik Ekonomisk inriktning: Här får du kunskaper inom olika företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, organisation och ledarskap samt marknadsföring

Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium har kontakt med

Ekonomiprogrammet — Tumba Gymnasiu

Bilaga 2: Inriktningar. Utbildningsplan kull HT2018, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Spår, datalogi (CSCJ) Ingen information inlagd. Spår, effektiv energianvändning (EEAA) Ingen information inlagd. Spår, finansiell matematik (FMIB) Ingen information inlagd Industriell ekonomi är ingen traditionell ekonomiutbildning, utan du lär dig både teknologernas och ekonomernas språk eftersom de problem du ställs inför på ett företag ofta handlar om både teknik och ekonomi Ekonomi Hos oss kommer du att utveckla dina kunskaper inom områden som företagsekonomi, entreprenörskap, juridik och samhällsvetenskap. Även ämnen som matematik, svenska och engelska utgör en viktig del i utbildningen

Det innebär att du läser kurser tillsammans med studenter från andra inriktningar inom industriell ekonomi. Under det andra och tredje året läser du kurser inom logistik, industriell ekonomi, kvalitetsteknik och produktionsteknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng Väljer du Ekonomiprogrammet på Lerums Gymnasium får du en bred utbildning som förbereder dig för fortsatta studier på högskola inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga område Ekonomi. Inriktningar och ämnen. Nyfiken på ekonomiprogrammet. Poängplan. El och energi. Estet musik. Fordon och transport. Handel och administration. Introduktion. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan

De tio vanligaste frågorna Civilekonomern

Mer än var tredje civilekonom/ekonom är verksam inom tillverkning och parti- och detaljhandel. Typiska yrkesroller kan vara controller, redovisningsekonom, revisor, redovisningschef, ekonomichef etc. Andra möjliga yrkesval är banktjänsteman, affärsutvecklare, företagskonsult, lärare i ekonomi, etc. Många företag har idag en civilekonom som VD och många civilekonomer väljer också. Förutom en bred utbildning inom ekonomi, Det är viktigt att vår skola kan ge eleverna en språngbräda in i framtiden inom dessa inriktningar på ekonomiprogrammet avslutar Linda Wolfgang. Presskontakt. Linda Wolfgang. Rektor Kalmar Fria Läroverk linda.wolfgang@laroverken.se 072-323 23 73

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och management. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa Ekonomi, statistik & ekonomiska rapporter I kommunens budgetdokument finns bland annat beskrivet styrmodell, strategiska inriktningar och prioriteringar för kommunens verksamheter. Svalövs kommun ska

Ekonomiprogrammet EK Och Kurser På Gymnasiet Gymnasiekoll

Inriktningar på HTS » Ekonomi. Inriktningen vänder sig till dig som ser gymnasieutbildningen som ett stort steg mot ett framtida yrke. Här har du möjlighet att välja en utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden samtidigt som du får en mycket god grund för vidare studier inom ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap, i Sverige eller utomlands Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är ett högskoleförberedande program, speciellt lämpligt för dig som vill vidareutbilda dig till ekonom. Juridik Inriktningen passar dig som vill läsa mer juridik och utveckla dina kunskaper i hur man använder juridik för att lösa problem och utreda vad som gäller i olika situationer Man får inte ha läst mer än 210 högskolepoäng vid deltävlingstillfället på lokalt plan för att få delta i SM i Ekonomi. Flest antal vinster genom åren har Handelshögskolan i Stockholm med tolv vinster (1989, 1993, 1994,1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014 och 2018) Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är en satsning i samverkan som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Den cirkulära resan är utformad för organisationer av alla storlekar och inriktningar som vill påbörja eller fortsätta sin hållbarhetsresa Läroämnet ekonomi är placerat vid Statsvetenskapliga fakulteten. I det avseendet avviker det från de övriga institutionerna för ekonomi i Finland som är placerade vid handelsvetenskapliga fakulteter. Årligen inleder cirka 50 nya studerande sina studier vid läroämnets kandidatprogram

Alla Gymnasieprogram - Läs Om Alla Linjer Gymnasiekoll

I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. Inom den tekniska inriktningen sker en fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem) och inom den ekonomisk/juridiska sker fördjupningen inom fastighetsutveckling. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden Fem högskoleförberedande program. Vi erbjuder fem högskoleförberedande program med flera inriktningar och profiler: Ekonomiprogragrammet Inriktning ekonomi

Benämningen ekonom omfattar många olika befattningar med skilda inriktningar inom främst det företagsekonomiska området. I medelstora och större verksamheter är arbetet oftast inriktat på ett visst område till exempel budgetering, redovisning, period- och årsbokslutsarbete, finansförvaltning, kreditgivning, ekonomiskt utredningsarbete och liknande Ekonomiprogrammet är jämfört med tidigare läroplan ett nytt program enligt Gy 2011 som är högskoleförberedande och som i och med gymnasiereformen skilde sig från samhällsvetenskapsprogrammet då ekonomi bara var en inriktning där. Följande kurser läses Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering och marknadsföring. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag. Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt Högskolan i Borås erbjuder traditionella ekonomiutbildningar, men också ekonomutbildningar kombinerat med olika inriktningar. Här kan du få dubbel kompetens genom att kombinera ekonomi med exempelvis teknik, digitalisering, handel, textil och ledarskap Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna fr.o.m. ht 2021

Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi - Viktor Rydberg

På vårt samhällsvetenskapliga program kan du från en bred bas specialisera dig inom någon av våra tre inriktningar. Under år 1 läses alla kurser gemensamt. I år 2 väljer man antingen Journalistik och Samhälle, Europa och Världen eller Identitet och Mångfald Inriktningar. Över tid har liberalismen splittrats, och kommit att få olika inriktningar, Den klassiska liberalismen brukar också kallas laissez faire liberalism, efter den ekonomiska lära som, bland andra, framfördes av Francois Quesnay, i Frankrike på 1700-talet Sektionen erbjuder kvalificerad utbildning inom redovisningsområdet genom ett brett utbud av kurser. Forskningen har två inriktningar: externredovisning och ekonomistyrning. Alla kurser som ges vid redovisningssektion har som mål att ge studenten en gedigen akademisk grund för möten med.

Yrket ekonom innefattar en mängd olika inriktningar såsom civilekonom, nationalekonom, företagsekonom, redovisningsekonom för att nämna några. Som experter på redovisning är det de som sköter den vitala delen i ett företag, att bokföra och redovisa in- och utbetalningar för organisationen samt göra årsredovisningar Maskinteknik är ursprungligen teknik och ingenjörsvetenskap som grundar sig på klassisk mekanik.I bredare bemärkelse behandlar det produktutveckling, konstruktionsteknik, maskinelement, kvalitetsteknik, produktion, konstruktion och projektledning.. Utbildningar i Sverige. Maskinteknik är i Sverige en inriktning för bland annat civilingenjörer och högskoleingenjörer På ekonomiprogrammet kan du välja mellan två inriktningar: ekonomi och juridik. Vi har goda kontakter med olika företag och organisationer, som du har stor nytta av i ditt skolarbete. Du får chans att driva företag och kan läsa olika språk

Ekonomi - Lundellska skolan, Skrapa

Intervju Hampus Wachtmeister - vrskolor

Inriktningar civilingenjör industriell ekonomi. Publicerad: 20 oktober 2017. Du formar utbildningen efter vad du vill arbeta med genom att välja en teknikprofil och en examensinriktning. Programmet ger dig bred ingenjörskompetens i kombination med specialistkunskaper inom någon del av management Examensarbetet skrivs inom den studerandes huvudområde, ekonomisk historia, historia eller idéhistoria. Seminarierna och arbetet med examensarbetet löper som en röd tråd genom de två årens utbildning med introduktion under termin 1 och en del seminarier under termin 2 och 3 Ekonom löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en ekonom inom ekonomi, juridik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke

Ekonomi – Enköpings kommun

Ekonomiutbildningar Studi

Industriell ekonomi erbjuder dessutom en internationell inriktning med språken spanska, franska, tyska, japanska och kinesiska. Linköpings universitet är idag unika med att erbjuda dessa inriktningar, vilka inkluderar obligatoriska utlandsstudier Som civilekonom/ekonom är du specialist på att driva och utveckla företag, organisationer och affärer. Arbetsuppgifterna kan bestå i budgetering och ekonomisk planering, marknadsföring och försäljning, redovisning och revision samt utredningsarbete. Inriktningar och vidareutbildning Ekonomi. Ekonomiavdelningen är indelad i tre grupper: skatt, fakturakontroll och finans/bokföring. Avdelningen har fyra olika inriktningar: varu-, fastighets-, personal-, samt kostnadscontrolling som tittar på de kostnader som inte berörs av de tre förstnämnda På YBC kan du välja mellan två inriktningar på ekonomiprogrammet. Antingen väljer du inriktningen ekonomi eller så väljer du inriktningen juridik. De båda inriktningarna har mycket gemensamt det som skiljer dem åt är att du på inriktningen juridik läser fler kurser inom juridik Kategori: Inriktningar (0) Kommentarer Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag

Våra program - Eskilstuna kommun

Man får inte ha läst mer än 210 högskolepoäng vid deltävlingstillfället på lokalt plan för att få delta i SM i Ekonomi. Flest antal vinster genom åren har Handelshögskolan i Stockholm med 12 vinster (1989, 1993, 1994,1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013 och 2014, 2018) Här presenteras alla kommunala gymnasieskolor i Uppsala och vilka program som finns på skolan. Gå gärna in på skolornas webbsidor för att läsa mer om vad skolan erbjuder samt hur du kan komma i kontakt med skolan Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. I inriktningen högskoleingenjör sker fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem). Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom dessa områden. ekonomi och juridik Utlysningen består av två inriktningar: (1) Ekonomins roll i klimatomställningen och (2) Finanssektorn och klimatet. För ett projekt kan maximalt 10 ekonomiska mål vägs mot andra mål inom arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål, och hur . 5 (16 Industriell ekonomi kombinerar teknik och naturvetenskap med ekonomi och management. Som civilingenjör i industriell ekonomi ser du dessa områden som en helhet och fungerar som en brobyggare mellan olika delar av företaget. Du kommer vara attraktiv i många branscher och yrkesroller, till exempel in

 • TLGRF.
 • How to use Skype for Business.
 • Är Mecenat gratis.
 • Rabobank Certificaten dividend.
 • Notgroschen Tagesgeld.
 • De otroliga åren.
 • Studentkortet Mio.
 • Robinhood приложение.
 • Daily Coin Price.
 • Microsoft Aktie langfristig.
 • Can t find transaction on Etherscan.
 • Robinhood locked my account.
 • Samma förändring flera gånger.
 • U.S. Army Bases.
 • Luckin coffee stock yahoo finance.
 • T Mobile screen protector S21.
 • How to add Chase card to Apple Pay before it arrives.
 • Prepaid Kreditkarte Sparkasse Köln Bonn.
 • Lönestatistik hr chef kommun.
 • 5G strålning Husby.
 • Silber Corner Gutschein.
 • New DeFi projects April 2021.
 • Multilingualism.
 • Radera sökord.
 • Toner synonym kryssord.
 • Tradera skattebrott.
 • Daily Coin Price.
 • Solactive Innovative Global Equity Index.
 • Videoslots bonuskod 2020.
 • Brexit Wahl Statistik.
 • CBI supervisory priorities 2021.
 • Guld köpes Malmö.
 • IVF pris Danmark.
 • NFT art Finance CoinGecko.
 • There's no good reason to trust blockchain technology.
 • AMZN TipRanks.
 • Styrelseledamot CV.
 • Sta je bitcoin i kako funkcionise.
 • Nobina koncernen.
 • Pär Lärkeryd Norra Skog.
 • Gewerbeamt Berlin telefonnummer.